Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Dusk Till Dawn Productions B.V. (Hierna: ‘Savanna Festival’ ‘wij ‘onze’) met persoonsgegevens omgaat en jij jouw rechten daarover kunt uitoefenen. Jouw privacy staat bij ons voorop en wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die jij met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij dat doen. Voor alle antwoorden betreffende jouw vragen over deze privacyverklaring kun je een email sturen naar Welkom@Savannafestival.nl

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verweken, afhankelijk van de dienst die jij afneemt.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Savanna Festival verwekt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die jij hebt afgenomen;
 • Om diensten te leveren die jij hebt afgenomen;
 • Om onze dienstverlening aan onze gasten goed te kunnen uitvoeren.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor jij je hebt aangemeld;
 • Om jou een uitnodiging te sturen voor een aanstaand evenement;
 • Het ten behoeve van mogelijke toekomstige evenementen met jouw contact op te nemen als zijnde een prospect.

Door Savanna Festival verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van:

 • De Website van Savanna Festival;
 • Google Analytics;
 • Facebook account van Savanna Festival;
 • Instagram Account van Savanna Festival;
 • Ticket serviceprovider.

Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de gast of contactpersoon die namens de gast handelt, zoals; e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum (Ingevoerd bij aankoop van een ticket bij onze ticket serviceprovider). Verder gebruikt Savanna Festival persoonsgegevens die worden verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Onder het kopje ‘Doorgifte data aan derden’ wordt toegelicht dat wij geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is dienstverlening te volbrengen.

 1. De gevolgen van het niet verstrekken

Wij begrijpen dat jij het niet altijd goed vindt, dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Het niet akkoord zijn het ons cookiebeleid kent geen negatieve gevolgen. Jij kunt vrijuit op onze website rond surfen. Het invullen van gegevens via onze ticket serviceprovider is echter een actieve handeling van jou en om deze service te bieden hebben wij wel jouw gegevens nodig (E-mailadres. NAW-gegevens etc.).

 1. Bronnen en soorten persoonsgegevens

Savanna Festival verzamelt data uit diverse informatiebronnen, zoals onze ticket serviceprovider en eigen website. Alle data is actief gedeeld met ons of onze partner.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet (altijd) controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo (mogelijk) te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij erover overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jongeren dan 16 jaar, meen dan contact met ons op via Welkom@Savannafestival.nl, dan zullen wij deze informatie (indien mogelijk en als deze in ons bezit is) direct verwijderen.

 1. Hoe lang bewaart Savanna Festival Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doen van de verwerking. De bewaartermijn is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Indien je jouw gegevens direct verwijderd wil hebben neem dan contact met ons op via Welkom@Savannafestival.nl.

 1. Gebruik data

Verstrekte data via onze ticket serviceprovider wordt gebruikt voor het leveren van onze diensten. Daarnaast wordt deze data gebruikt voor promotionele doeleinden ten behoeve van mogelijke toekomstige evenementen, service gerelateerde informatieverschaffing en/of nieuwsbrieven.

 1. Doorgifte data aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Bescherming data

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Welkom@Savannafestival.nl. Onze website maakt gebruik van Cookies. Cookies accepteren leidt tot een optimaal gebruik van onze website. De keuze is echter aan jou.

8.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen jouw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jou om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Als je deze cookies in jouw browser uitzet is het mogelijk dat je dan niet meer van alle functionaliteiten van Savanna Festival gebruik kan maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

8.2 Cookies van Savanna Festival

 1. Cookiebeleid

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die wij zelf plaatsen en uitlezen. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Wij plaatsen in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door jouw verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat jij na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die jij in onder andere jouw favorieten plaatst en de op de website ingevulde formulieren.

Naast functionele cookies plaatsten wij ook cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra jij de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw

surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Wij kunnen dan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van onze bezoekers.

Daarnaast plaatsen wij cookies die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om jou de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat de voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart dat jou bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Tot slot gebruiken wij ook permanente cookies om jouw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreren wij jouw surfgedrag op de website om op basis daarvan specifiek op jouw gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites van ons jij naast deze website bezoekt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om specifiek op jouw toegespitste advertenties te tonen.

8.3 Cookies van Derden partijen

Buiten de cookies die wij zelf plaatsen, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Dit zijn de zogenaamde third party cookies. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij bieden alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt.

Graag wijzen wij jou erop dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing (kunnen) zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

8.3.1 Google Analytics

Voor het verzamelen van website-statistieken en het meten van de Adorps-campagnes, maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanent cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan jouw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze manier inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en aan de hand daarvan kunnen aanpassingen op onze website of dienstverlening worden doorgevoerd.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vind je hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Als je meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik hier.

8.3.2 Social Plugins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en YouTube. Met behulp van deze zogenaamde social plug-ins kan jij informatie op de website met anderen delen dan wel deze informatie aanbevelen. Via de social plug-ins worden door derde partijen cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen (die zij via deze cookies verwerken).

De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en YouTube stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 1. Verwijderen cookies

De toestemming die jij hebt gegeven aan ons voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kan je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door via bovenstaande optie te kiezen voor cookies Weigeren.

 1. Fotografie

Wanneer jij aanwezig bent op Savanna Festival bestaat de mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om hiervoor aan jou toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken voor de identificatie van jou. De foto’s worden gemaakt ter promotie van ons, en zijn enkel bedoelt als sfeerimpressie.

Daarnaast zien wij in het kader van de AVG-verordening het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s te gebruiken op onze Social Mediakanalen. Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met jouw verzoek naar Welkom@Savannafestival.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst evalueren.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan

indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Welkom@savannafestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Savanna Festival wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons